Nhận gia công bế, cắt, dán các sản phẩm định hình

Chúng tôi nhận gia công bế, cắt, dán các sản phẩm định hình như: tấm, túi, khay, đồ chơi, hộp bìa carton, .... dựa trên các hất liệu như: màng xốp PE Foam, mút xốp PU Foam, màng bọt khí/bóp nổ, mút EVA Foam, vải, bìa carton, ....

sommeil-sain.com/zopiclone sommeil-sain.com/zolpidem

Hỗ trợ

  • Mr. Tiến (0982 2626 48)


    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    Mrs. Hà (0983 348 168)

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.